Τάσος Καζίνος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο Τάσος Καζίνος είναι Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.  Ξεκίνησε την συνεργασία του με την Εταιρεία τον Απρίλιο του 2015 ως Διευθύνων Σύμβουλος, παράλληλα με τη θέση του στην Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής του Real Estate Investments του Ομίλου, θέση την οποία ανέλαβε το Νοέμβριο του 2014 ως εξειδικευμένο στέλεχος στον τομέα αναδιαρθρώσεων προβληματικών επιχειρήσεων και επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων. Η ομάδα του και ο ίδιος έχουν συμβάλλει καταλυτικά στη διαδικασία αποεπένδυσης της Τράπεζας από την Trastor με την πώληση ποσοστού 33,8% στη Varde Partners το Ιούνιο 2016. Τον Ιανουάριο 2017, ο κ. Καζίνος ολοκλήρωσε επιτυχώς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, αντλώντας κεφάλαια ύψους €20,2 εκατ. Κατέχει ηγετικό ρόλο στην χάραξη της νέας στρατηγικής της Εταιρείας εξετάζοντας επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα με θεμελιώδη στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών της Trastor.

Ο κ. Καζίνος κατά την 20ετή διεθνή επαγγελματική του εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στην Ινδία και στην Ελλάδα έχει αναλάβει επιτυχώς ηγετικούς ρόλους και θέσεις με οργανωτικές και διοικητικές ευθύνες. Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος της Argo Capital Management, εταιρίας διαχείρισης επενδύσεων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στις αναδυόμενες αγορές, τις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και την απόκτηση, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων στις αγορές αυτές. Έχει εργαστεί στην Arts Alliance, έναν οργανισμό επενδυτικών κεφαλαίων με επενδύσεις σε εταιρίες τεχνολογίας όπου ήταν υπεύθυνος για την ενοποίηση της επιχειρηματικής λειτουργίας θυγατρικής εταιρίας με δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Παλαιότερα είχε εργαστεί για την Albert Abela Corporation, εταιρία ξενοδοχειακών υπηρεσιών και εστίασης με κύκλο εργασιών $ 1,4 δις., με σημαντικό ρόλο ευθύνης στους τομείς της εξαγοράς και διοίκησης ξενοδοχείων, της ανάπτυξης του κλάδου catering εν πτήσει και της πώλησης θυγατρικών εταιρειών. Στο παρελθόν εργάστηκε επίσης για την Bain & Company στη Βοστώνη, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες μέσων μαζικής ενημέρωσης σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και εξαγορών.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Harvard Business School και είναι αριστούχος απόφοιτος του London School of Economics με πτυχιακό τίτλο στο Industrial and Business Economics.