Σταυρούλα Λίγκα-Καπλάνη, Office Administrator

H Σταυρούλα Λίγκα-Καπλάνη εργάζεται ως office administrator στην εταιρεία Trastοr ΑΕΕΑΠ.

Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στην Εξυπηρέτηση Πελατών και την γραμματειακή υποστήριξη. Πριν ενταχθεί στην Trastοr, εργάστηκε σε διαγνωστικό και ιατρικό κέντρο, καθώς και σε δικηγορικό γραφείο.

Η Σταυρούλα είναι απόφοιτος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με πτυχιακό τίτλο στην Πολιτική Επιστήμη & Δημόσια Διοίκηση και με ειδίκευση στην Πολιτική Οικονομία. Έχει επίσης παρακολουθήσει σεμινάρια με θέμα τη δημόσια διοίκηση.