Θέση «Ξεροπήγαδο», Μάνδρα, Αττική

Το ακίνητο είναι συγκρότημα ισόγειων εμπορικών αποθηκών, με χώρους γραφείων και βοηθητικούς χώρους. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων ανέρχεται σε 17.015,60 τ.μ.
Αφορά δύο εμπορικές αποθήκες, οι οποίες αποτελούνται από υπόγειο, ισόγειο αποθηκευτικό χώρο και χώρο γραφείου στο ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.
Εμπορική αξία (€) 7.020.000

Logistics