Θέση Ρύκια, Ασπρόπυργος Αττικής

Αυτοτελής εμπορική αποθηκή, συνολικής επιφάνειας 8.614,14 τ.μ., στο Ασπρόπυργο Αττικής.

Το ακίνητο ειναι πλήρως μισθωμένο σε πολυεθνική Εταιρεία.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές BMW S.A.
Εμπορική Αξία (€) 7.232.000

Logistics