Θέση «Ρύκια», Ασπρόπυργος, Αττική

Αυτοτελής εμπορική αποθηκή, συνολικής επιφάνειας 8.614,14 τ.μ., στο Ασπρόπυργο Αττικής.

Το ακίνητο ειναι πλήρως μισθωμένο σε πολυεθνική Εταιρεία.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές BMW S.A.
Εμπορική Αξία (€) 7.302.000

Logistics