Παναγίτσας 6, Κηφισιά, Αττική

Πρόκειται για εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της Κηφισιάς, σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους της Κηφισιάς επί της οδού Παναγίτσας αρ. 6.

Η συνολική επιφάνεια του καταστήματος είναι 100,04 τ.μ.

Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Εμπορική Αξία (€) 1.188.000

Καταστήματα-Εμπορικά Κέντρα