Λεωφόρος Αλίμου 34 – 40, Άλιμος

Πρόκειται για σύγχρονο τριώροφο κτίριο με υπόγειες θέσεις στάθμευσης, σε θέση εξαιρετικής προβολής, επί της Λεωφόρου Αλίμου.

Το ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 7.353,33 τ.μ. και οι χώροι του χρησιμοποιούνται ως καταστήματα (ημιυπόγειο, ισόγειο, Α’ όροφος) και βοηθητικοί χώροι αποθήκευσης/στάθμευσης (υπόγειο). Μέρος του ακινήτου (55,37%) είναι μισθωμένο στη ΔΙΑΦΑΝΟ Α.Ε., ενώ το υπόλοιπο (44,63%) είναι μισθωμένο στη Prenatal .

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ΔΙΑΦΑΝΟ Α.Ε. / ΠΡΕΝΑΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε
Εμπορική Αξία (€) 5.405.000

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα