Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Associate, Investment Management

Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος είναι Associate στην Διεύθυνση Επενδύσεων της Trastor.

Εντάχθηκε στην Εταιρεία τον Απρίλιο του 2015 με καθήκοντα λογιστή και οικονομικών αναφορών. Κατά το παρελθόν εργάστηκε στον Όμιλο Πειραιώς, αναλαμβάνοντας καθήκοντα στο λογιστήριο της Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ, μια κοινοπραξία της Τράπεζας Πειραιώς με την BNP Paribas, με στόχο την παροχή υπηρεσιών private banking στην πελατεία του Ομίλου Πειραιώς. Παρέμεινε στη θέση του από τη δημιουργία της Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ μέχρι τη συγχώνευση της από την Τράπεζα Πειραιώς στα μέσα του 2014. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο λογιστήριο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. έως το Μάρτιο του 2015, όπου και εντάχθηκε στην ομάδα της Trastor.

Κατέχει πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και MBA σε Χρηματοοικονομικά από το πανεπιστήμιο του Hertfordshire.