Μιχάλης Χατζηπαύλου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Μιχάλης Χατζηπαύλου είναι ένας από τους ιδρυτές και πρώην Πρόεδρος/CEO της Deloitte, Ελλάδος. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα το 1982. Μετά την αρχική ενασχόλησή του με το Ελεγκτικό Τμήμα, προχώρησε στην δημιουργία και ανάπτυξη του Συμβουλευτικού Τμήματος της εταιρίας (Management Consulting) και αμέσως μετά του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Αποτιμήσεις, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Forensic, Εταιρικές Αναδιαρθρώσεις, κλπ.), όπου και επικεντρώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Διετέλεσε ορκωτός ελεγκτής σε διάφορες εταιρίες & τράπεζες (όπως Τράπεζα Αττικής, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, FIAT Hellas, ΕΥΔΑΠ, Εθνική Ασφαλιστική, Astir Hotels & άλλες) και υπεύθυνος για υλοποίηση έργων εταιρικής διακυβέρνησης, οργάνωσης, βελτίωσης διαδικασιών & εσωτερικού ελέγχου και αναδιάρθρωσης εταιριών. Ενήργησε επίσης σαν σύμβουλος σε πολυάριθμες εξαγορές & συγχωνεύσεις και ήταν υπεύθυνος για περισσότερα από 150 έργα αποτιμήσεων τραπεζών και άλλων εταιριών, ενω πιο πρόσφαταασχοληθηκε με τον τομέα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων (NPL’s).

Ο Μιχάλης Χατζηπαύλου είναι οικονομολόγος πτυχιούχος του London School of Economics, Ορκωτός Ελεγκτής Αγγλίας & Ουαλλίας (FCA), μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Ελλάδας (ΣΟΕΛ), διαθέτοντας επίσης την διάκριση του Corporate Finance Qualification του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας.