Γεώργιος Τίγγης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

O κ. Γεώργιος Τίγγης είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Trastor και μέλος Επιτροπών της εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Atlas Property Partners με έδρα την Ελλάδα.

Ο κ. Τίγγης έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος της Värde Partners στην οποία ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση ακινήτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Πριν την ένταξή του στην Värde Partners ήταν ανεξάρτητος σύμβουλος σε θέματα ακίνητης περιουσίας, NPLs και διαχείρισης κινδύνου σε πιστωτικά ιδρύματα. Για 9 χρόνια, πριν από αυτό, διαχειριζόταν επενδύσεις real estate σε διάφορους τομείς ακίνητης περιουσίας στην Ευρώπη για τη Lehman Brothers.

Ο κ. Τίγγης απέκτησε BSc (Hons) in Land Management από το πανεπιστήμιο Reading του Λονδίνου και MSc in Economics & Finance από το Πανεπιστήμιο York του Ηνωμένου Βασιλείου. Eίναι κάτοχος MBA με διάκριση από το London Business School και κατέχει πιστοποίηση MRICS από το 2003.