Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Διευθυντής Χαρτοφυλακίου και Περιουσίας

Ο Γεώργιος Θεοδωρόπουλος είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Χαρτοφυλακίου και Περιουσίας της Εταιρείας. Οι κυρίες αρμοδιότητές του αφορούν στην εποπτεία του τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας-Χαρτοφυλακίου και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κατέχει 20ετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στο κλάδο του Real Estate σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Virgin Group (UK) ως Head of Property της Virgin Ware με βασικά καθήκοντα ανάπτυξης δικτύου και διαχείρισης ακινήτων στον τομέα του Retail Property. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Real Estate Division της Marfin Bank (μετ’έπειτα Marfin Egnatia Bank) το 2007, καθώς και μέλος της ιδρυτικής ομάδας της MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π. Παρέμεινε στέλεχος του Real Estate Division στη Marfin Bank έως και το 2013. Επιπρόσθετα διετέλεσε στέλεχος της Πειραιώς Real Estate ΑΕ. Το 2014 ανέλαβε τη θέση του Assistant Manager στο Task Force Merchant Banking της Τράπεζας Πειραιώς με ειδικότητα σε θέματα Real Estate Investment και αναδιάρθρωσης μεγάλων NPL/NPE χαρτοφυλακίων, καθώς και την ενεργή αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου. Το 2015 ανέλαβε καθήκοντα Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.

Είναι μέλος της Επιτροπής του Sustainability Council του ULI Greece & Cyprus. Έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ULI Greece & Cyprus, καθώς και επικεφαλής των Young Leaders στον ίδιο Οργανισμό. Είναι απόφοιτος του Cass Business School του Λονδίνου σε Management και Συστήματα.