Δημήτριος Γκούμας, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

Ο Δημήτριος Γκούμας ξεκίνησε την καριέρα του το 1963 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όπου εργάσθηκε για 41 έτη σε διάφορα τμήματα και επιτελικές Διευθύνσεις της Διοικήσεως. Από το 1987 έως το 1996 διετέλεσε Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Επενδύσεων & Κεφαλαιαγοράς της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το 1997 έγινε Διευθυντής της ίδιας Διεύθυνσης έως τον Ιανουάριο του 2001, οπότε ανέλαβε Δ/νων Σύμβουλος της Ε.Τ.Ε.Β.Α. Μετά την συγχώνευση της Ε.Τ.Ε.Β.Α. με την Εθνική Τράπεζα το Δεκέμβριο του 2002, έγινε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας με ευθύνη του τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής μέχρι το 2004, οπότε και αποχώρησε από την υπηρεσία.

Έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος σε Δ.Σ. πολλών εταιριών μετοχικού ενδιαφέροντος της Εθνικής Τράπεζας, όπως Εθνική Χαρτοφυλακίου Α.Ε., Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε., Διεθνική Α.Ε.Δ.Α.Κ., κλπ. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ “SUNLIGHT Α.Ε.Β.Ε” και πρόεδρος της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης της ίδιας εταιρίας.

Είναι κάτοχος πτυχίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.