Δημήτριος Γκούμας, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

Ο κος Δημήτριος Γκούμας ξεκίνησε την καριέρα του το 1963 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όπου εργάσθηκε για 41 έτη σε διάφορα τμήματα και επιτελικές Διευθύνσεις της Διοικήσεως. Από το 1987 έως το 1996 διετέλεσε Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Επενδύσεων & Κεφαλαιαγοράς της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το 1997 έγινε Διευθυντής της ίδιας Διεύθυνσης έως τον Ιανουάριο του 2001, οπότε ανέλαβε Δ/νων Σύμβουλος της Ε.Τ.Ε.Β.Α. Μετά την συγχώνευση της Ε.Τ.Ε.Β.Α. με την Εθνική Τράπεζα το Δεκέμβριο του 2002, έγινε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας με ευθύνη του τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής μέχρι το 2004, οπότε και αποχώρησε από την υπηρεσία.

Ο κος Γκούμας έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος σε Δ.Σ. πολλών εταιριών μετοχικού ενδιαφέροντος της Εθνικής Τράπεζας, όπως Εθνική Χαρτοφυλακίου Α.Ε., Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε., Διεθνική Α.Ε.Δ.Α.Κ., κλπ. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου και μέλος της επιτροπής αμοιβών και υποψηφιοτήτων. Παράλληλα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της OLYMPIA GROYP ΑΕ και πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου της εταιρίας.

Είναι κάτοχος πτυχίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.