Ράνια Βαγγέλη, Associate, Διεύθυνση Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου

Η Ράνια Βαγγέλη είναι Associate στη Διεύθυνση Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας, εργάστηκε ως σύμβουλος ακίνητης περιουσίας στην εταιρεία Resolute Asset Management. Μέσα στις κύριες αρμοδιότητες της ήταν η αποτίμηση οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων για μη εξυπηρετούμενα χαρτοφυλάκια μεγάλων Ελληνικών Τραπεζών. Νωρίτερα εργαζόταν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Η Ράνια είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και πρώτου πτυχίου από το τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τέλος, κατέχει πιστοποίηση στην Επένδυση και Χρηματοδότηση Ακινήτων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.