Γεώργιος Φιλόπουλος, Διευθυντής Επενδύσεων

Ο Γεώργιος Φιλόπουλος είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδύσεων της Εταιρίας. Οι κύριες αρμοδιότητές του αφορούν στην επιλογή, αξιολόγηση, δόμηση και υλοποίηση επενδύσεων στοχεύοντας σε αποτελεσματική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρίας στα πλαίσια της επενδυτικής της στρατηγικής.

Κατέχει 20ετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο του Real Estate υλοποιώντας σειρά επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. Από το 2008, διετέλεσε ανώτερο στέλεχος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχοντας κυρίως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έργα σύνθετης ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας τόσο για ιδιωτικούς όσο και Δημόσιου φορείς, ενώ διετέλεσε και υπεύθυνος επενδύσεων του ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου Trieris Real Estate Fund Ltd. Το 2014 εντάχθηκε στο δυναμικό του τμήματος Task Force Merchant Banking της Τράπεζας Πειραιώς με βασικές αρμοδιότητες την στρατηγική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου και την αποδέσμευση κεφαλαίων από ενεργητική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κατά το παρελθόν, εργάστηκε επίσης ως Senior Investment Broker στην εταιρία Συμβούλων Cushman Wakefield.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) σε Real Estate Economics & Finance από το London School of Economics και Executive Certificates σε Real Estate Finance & Capital Markets από το Harvard Graduate School of Design.