Our Team

Athanasios Kougioumtzelis
Athanasios KougioumtzelisTechnical Manager, Asset & Portfolio Department
Anna Parisi
Anna ParisiAssistant Portfolio Manager, Asset & Portfolio Department | Investor Relations
Yiannis Kampolis
Yiannis KampolisAssociate, Asset & Portfolio Department
Romina Gega
Romina GegaAssociate, Asset & Portfolio Department
Alexandros Chrysofakis
Alexandros ChrysofakisSenior Associate, Investment Management
Costas Giannikopoulos
Costas GiannikopoulosAssociate, Investment Management
Eleni Lykogianni
Eleni LykogianniAssociate, Investment Management
Κaterina Maniati
Κaterina ManiatiHead of Internal Audit Services, Internal Auditor
Panagiotis Antonopoulos
Panagiotis AntonopoulosAccountant, Finance Department
Ioannis Letsios
Ioannis LetsiosChief Accountant
Evangelos Proutzos
Evangelos ProutzosRisk Officer, Risk Management
Loukia Pesketzi
Loukia PesketziAttorney-at-Law
Elli Klarou
Elli KlarouExecutive Assistant