Our Team

Athanasios Kougioumtzelis
Athanasios KougioumtzelisTechnical Manager, Asset & Portfolio Department
Anna Parisi
Anna ParisiAssistant Portfolio Manager, Asset & Portfolio Department | Investor Relations
Nikolaos Gasparis
Nikolaos GasparisAssistant Portfolio Manager, Asset & Portfolio Department
Alexandros Chrysofakis
Alexandros ChrysofakisAssociate, Investment Management
Costas Giannikopoulos
Costas GiannikopoulosAssociate, Investment Management
Eleni Lykogianni
Eleni LykogianniAnalyst, Investment Management
Evangelos Maltezos
Evangelos MaltezosAnalyst, Investment Management
Katerina Maniati
Katerina ManiatiHead of Internal Audit Services, Internal Auditor
Panagiotis Antonopoulos
Panagiotis AntonopoulosAccountant, Finance Department
Evangelos Proutzos
Evangelos ProutzosRisk Officer, Risk Management
Loukia Pesketzi
Loukia PesketziAttorney-at-Law
Marie Emmanouil
Marie EmmanouilLegal Counsel and Compliance Officer
Romina Gega
Romina GegaAdministrative Officer