Ευάγγελος Μαλτέζος, Analyst, Διεύθυνση Επενδύσεων

Ο Ευάγγελος Μαλτέζος είναι Αναλυτής στη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρείας. Οι κύριες αρμοδιότητες του αφορούν την επιλογή, αξιολόγηση και υλοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας.

Πριν αποτελέσει μέλος της Εταιρείας, ο Βαγγέλης εργάστηκε στην PwC Ελλάδος στην ομάδα του Corporate Finance του τμήματος Deals. Παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων, σύνταξη χρηματοοικονομικών μοντέλων και αναθεώρηση επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και με διαχείριση συναλλαγών μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs). Επιπλέον έχει εργαστεί για τον όμιλο Libra στο Λονδίνο όπου συμμετείχε σε προγράμματα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και σε συναλλαγές Κόκκινων Δανείων με εξασφαλίσεις σε ακίνητη περιουσία.

Ο Βαγγέλης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού στα Χρηματοοικονομικά από το πανεπιστημίου του Warwick.