Ε.Ο. Χανίων – Καστελλίου, Κρήτη

Το ακίνητο αποτελείται από εγκαταστάσεις πρατηρίου υγρών καυσίμων, αίθουσα πωλήσεων, πλυντήριο, λιπαντήριο, βοηθητικούς χώρους και μεταλλικό στέγαστρο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί σε γήπεδο επιφάνειας 1.560,19 τ.μ. και έχουν συνολικό εμβαδόν 130,90 τ.µ. Το σύνολο του ακινήτου είναι μισθωμένο στην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Επιφάνεια Οικοπέδου 1.560,19 τ.μ.
Επιφάνεια Ακινήτου 130,9 τ.μ.
Μισθωτής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ A.Β.Ε.E.
Εμπορική Αξία (€) 508.000
Ιδιοκτησία 100%

Άλλα Εμπορικά & Γη