Μάρι Εμμανουήλ, Νομικός Σύμβουλός | Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Μάρι Εμμανουήλ είναι Νομικός Σύμβουλός καθώς και Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Trastor ΑΕΕΑΠ.

Πριν αποτελέσει μέλος της Εταιρείας εργάστηκε στις Νομικές Υπηρεσίες Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς από το 2006 έως το 2018 όπου και ανέλαβε θέσεις Manager και Senior Manager. Από το 2015 διετέλεσε Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών Διοίκησης και Εταιρικής Λειτουργίας, Investment & International Banking και από το 2016 διετέλεσε μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Νωρίτερα είχε εργαστεί σε γνωστή δικηγορική εταιρεία και σε μεγάλο όμιλο εταιρειών του φαρμακευτικού κλάδου. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1999, με ειδίκευση σε θέματα δικαίου εταιρειών και μετασχηματισμών, εταιρικής διακυβέρνησης, κεφαλαιαγοράς, συμβάσεων και προσωπικών δεδομένων.

Η Μάρι είναι κάτοχος Legum Magister (LL.M) με Διάκριση από το Πανεπιστήμιο του Kent (UK) (Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο), απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Πιστοποίηση ως Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων.