Μαρία Γκεϊβέλη, Δικηγόρος

Η Μαρία Γκεϊβέλη ειδικεύεται στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, στην κανονιστική συμμόρφωση και στο δίκαιο των συμβάσεων, στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, έχοντας εργασθεί στις Νομικές Υπηρεσίες της Alpha Bank, της WIND, σε δικηγορικές εταιρείες, όπως στην Tsibanoulis & Partners, και είχε το δικό της γραφείο. Στην Alpha Bank εργάσθηκε ως Ειδική στην Εταιρική Διακυβέρνηση και Νομική Σύμβουλος του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και στην WIND ως Ειδική στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την περίοδο εφαρμογής του Κανονισμού GDPR.

Έχει Πτυχίο Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και έχει σπουδάσει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας (Deree) μαθήματα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών.