Λουκία Πεσκετζή, Εταιρική Γραμματέας | Δικηγόρος

Η Λουκία Πεσκετζή είναι η Εταιρική Γραμματέας της Trastor REIC και Δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας. Παρέχει νομική υποστήριξη κατά τη διαδικασία απόκτησης ακινήτων καθώς και της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Πριν συνεργασθεί με την Εταιρεία, η Λουκία εργάσθηκε σε μεγάλη ελληνική δικηγορική εταιρεία. Είναι δικηγόρος από το 2013 και διαθέτει γνώση και σημαντική εμπειρία στο εμπορικό και το εμπράγματο δίκαιο, σε δικαστηριακή πρακτική, καθώς και στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.