Ελένη Λυκογιάννη, Associate, Διεύθυνση Επενδύσεων

Η Ελένη Λυκογιάννη είναι Associate στη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρείας. Οι κύριες αρμοδιότητες της αφορούν την επιλογή, αξιολόγηση και υλοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας.

Πριν αποτελέσει μέλος της Εταιρείας, διετέλεσε στέλεχος στην Ernst & Young (“EY”) Ελλάδος στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβούλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αποτιμήσεων και επιχειρησιακής μοντελοποίησης παρέχοντας  συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με έργα αποτιμήσεων εταιρειών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, μελετών βιωσιμότητας και ελέγχων εκτιμήσεων χαρτοφυλακίων ακινήτων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός στην Αθήνα όπου ήταν υπεύθυνη για την διαχείριση και ορθή υλοποίηση κατασκευαστικών έργων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων καθώς και για αγοραπωλησίες ακινήτων.

Η Ελένη διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (International MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.