Αννα Παρίση, Assistant Portfolio Manager, Διεύθυνση Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου, Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Άννα Παρίση είναι Assistant Portfolio Manager στη Διεύθυνση Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, καθώς και Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Trastor τo 2009 και οι κύριες αρμοδιότητες της αφορούν στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Επιπλέον, στις αρμοδιότητες της περιλαμβάνονται η έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των εποπτικών αρχών και του επενδυτικού κοινού όπως και η επικοινωνία με το Χρηματιστήριο Αξίων Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Προτού ενταχθεί στην ομάδα της Trastor η Άννα εργάσθηκε στην “Metro Toronto Convention Centre” στον Καναδά, καθώς και στην Εμπορική Leasing κατέχοντας 15-ετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των ακινήτων στον Καναδά και την Ελλάδα.

Η Άννα είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Τορόντο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, “Environmental Sciences” και “Environment & Resource Management”. Επίσης, κατέχει δίπλωμα Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2000 και EMAS.