Αλέξανδρος Χρυσοφάκης, Senior Associate, Διεύθυνση Επενδύσεων

Ο Αλέξανδρος Χρυσοφάκης είναι Senior Associate στη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρείας. Οι κύριες αρμοδιότητες του αφορούν την επιλογή, αξιολόγηση και υλοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρίας.

Πριν αποτελέσει μέλος της Εταιρίας, εργαζότανε στην Ernst & Young (“EY”) Ελλάδος και Λουξεμβούργου όπου παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω της διεξαγωγής financial due diligence, χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης εταιριών καθώς και εκτίμησης εμπορικών ακινήτων. Επιπλέον, έχει εργαστεί σαν portfolio manager στην Κυπριακή ιδιωτική εταιρία επενδύσεων, MeritKapital, στο τομέα επενδύσεων μετοχών, ομολόγων και ακινήτων. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί στο τομέα της έρευνας του διεθνούς real estate στην DTZ Λονδίνου καθώς και στο τομέα των στεγαστικών δανείων.

Ο Αλέξανδρος είναι απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επενδύσεων από το Cass Business School. Επίσης είναι πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (CFA charterholder).