Χαρτοφυλάκιο

Χαρτοφυλάκιο 2018-12-12T15:47:18+00:00

Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 43 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 109.9 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται απο 16 κτίρια γραφείων, 12 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 10 πρατήρια καυσίμων και 3 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 97.351τ.μ.

Χάρτης

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο