Χαρτοφυλάκιο

Χαρτοφυλάκιο 2018-10-16T08:34:27+00:00

Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 39 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 99.8 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται απο 13 κτίρια γραφείων, 11 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 10 πρατήρια καυσίμων και 3 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 89.760τ.μ.

Χάρτης

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο