Ο κ. Παπαδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στην Ernst & Young στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στους τομείς Ελέγχου (Audit – Media & Resources) και Εταιρικής Χρηματοδότησης (Corporate Finance – Business Valuations). Το 2006 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του τμήματος Ανάλυσης. Κατά το διάστημα 1998-2012 εργάστηκε στη Citigroup (Λονδίνο), ώς Επικεφαλής του τμήματος Ανάλυσης για την Ελληνική και Κυπριακή Χρηματιστηριακή Αγορά και στο τμήμα Εταιριών Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην Ηπειρωτική Ευρώπη.

Το 2013 διετέλεσε μέλος στο Μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Για το διάστημα 2013-2015 υπήρξε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurox Securities S.A.

Από τον Iούλιο του 2015 είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας και σήμερα Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών. Ο κ. Παπαδόπουλος ιδιωτεύει ώς Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.

Ειναι απόφoιτος του Πανεπηστημίου Kent at Canterbury στο Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο σπουδών Accounting with Computing (B.A. (Hons)) και απο το 1996 εγκεκριμένος λογιστής μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

2017-12-15T14:23:44+00:00