Επενδυτική Επιτροπή

Επενδυτική Επιτροπή 2018-01-23T02:46:54+00:00

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την υποβολή εισηγήσεων προς το Δ.Σ. ή και τη λήψη αποφάσεων, εφόσον αυτό εμπίπτει στις εκάστοτε ισχύουσες αρμοδιότητες της, αναφορικά με την υλοποίηση νέων και τη ρευστοποίηση υφιστάμενων επενδύσεων της Εταιρείας, τη σύναψη νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων μισθώσεων, τη διαχείριση των διαθεσίμων της Εταιρείας καθώς και άλλες σχετικές δραστηριοτήτες.

Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Μέλη Επενδυτικής Επιτροπής

Τάσος Καζίνος
Τάσος ΚαζίνοςΠρόεδρος
Anthony Iannazzo
Anthony IannazzoΜέλος
Γεώργιος Τίγγης
Γεώργιος ΤίγγηςΜέλος